Tilleggsforslaget frå Sigrid Bojesen Fatnes (Sp) gjorde at Hallgeir Amdal (Ap) følte behov for fem minutt for å diskutera saka med partikollegaene sine, og med representantane frå H og SV. Frå venstre og rundt: Bodil Sandal (SV), Steinar Jørgensen (Ap), Aud Jorunn Nymark (Ap), Aud Hege J. Hebnes (H) Hallgeir Amdal (Ap), Ingunn Risvoll (Ap) og Dagfinn Birkeland (H).
Tilleggsforslaget frå Sigrid Bojesen Fatnes (Sp) gjorde at Hallgeir Amdal (Ap) følte behov for fem minutt for å diskutera saka med partikollegaene sine, og med representantane frå H og SV. Frå venstre og rundt: Bodil Sandal (SV), Steinar Jørgensen (Ap), Aud Jorunn Nymark (Ap), Aud Hege J. Hebnes (H) Hallgeir Amdal (Ap), Ingunn Risvoll (Ap) og Dagfinn Birkeland (H). FOTO: Ingvil Bakka.

Diskuterte heilårsopen veg til Breiborg:

Ber rådmannen leita etter brøyteløysingar