83-åringen Kjell Ole Øverland har vore langrennstrenar og har 20 år bak seg i Heimevernet. I dag bruker han mykje av tida si på kristeleg arbeid og leksehjelp for innvandrarar i Sauda.
83-åringen Kjell Ole Øverland har vore langrennstrenar og har 20 år bak seg i Heimevernet. I dag bruker han mykje av tida si på kristeleg arbeid og leksehjelp for innvandrarar i Sauda. FOTO: Andreas Isaksen.

Frivillige Sauda:

– Ein kan jo ikkje bare sitte heime og drikke kaffi