Den tenkte gang- og sykkelvegen går på fjordsida av fylkesvegen forbi Fyrsvingen, før den passerer bak «Hansen»-svaberga og vidare inn gjennom den gamle jernbanetunnelen.
Den tenkte gang- og sykkelvegen går på fjordsida av fylkesvegen forbi Fyrsvingen, før den passerer bak «Hansen»-svaberga og vidare inn gjennom den gamle jernbanetunnelen. FOTO: Mulegheitsstudie: Prosjektil AS.

Gang- og sykkelveg mellom Saudasjøen og Sauda:

Vurderer promenade oppå kloakkvegen