Dei viste omsorg for barn også den gong dette bildet blei tatt, for 32 år sidan. Men ser du kven dei er?
Dei viste omsorg for barn også den gong dette bildet blei tatt, for 32 år sidan. Men ser du kven dei er?

Kjenner du igjen desse to jentene?