Restavfallet blir henta som normalt denne veka, trass koronasjukdom, problem med renovasjonsbil og eit massivt snø- og regnvêr. Også sorteringsanlegget skal halde ope som vanleg. OBS: Opningstidene på bildet er utdaterte. Dei riktige opningstidene finn ein på kommunens heimeside.
Restavfallet blir henta som normalt denne veka, trass koronasjukdom, problem med renovasjonsbil og eit massivt snø- og regnvêr. Også sorteringsanlegget skal halde ope som vanleg. OBS: Opningstidene på bildet er utdaterte. Dei riktige opningstidene finn ein på kommunens heimeside. FOTO: Arvid Horpestad

Ja, restavfallet blir henta som vanleg