Olaug V. Bollestad og Leif Sandnes.
Olaug V. Bollestad og Leif Sandnes. FOTO: Rogaland KrF.

Rogaland KrF ønsker trygge og effektive hverdags- og næringsveier i hele fylket

Gode og trafikksikre veier er avgjørende for å skape en enklere hverdag og gode bo- og arbeidsmarkedsområder, opprettholde spredt bosetting og redusere avstandsulempene for bedriftene.

Rogaland KrF vil fortsette å jobbe for utbedringer av fylkesvegnettet, prioritere trygge skoleveier og vil også være utålmodige på framdriften på de store riksveiprosjektene i fylket vårt.

Denne våren og høsten skal Rogaland fylkeskommune behandle handlingsprogram for samferdsel. I dette arbeidet vil Rogaland KrFs prioriteringer være trafikksikkerhet og forbedret veistandard på de viktigste strekningene utenfor bompengeområdene på Haugalandet og Nord-Jæren.

Videre er Rogaland KrF utålmodige for framdriften på de store riksveiprosjektene KrF i regjering prioriterte i Nasjonal transportplan. Vi vil her særlig peke på Rogfast, rassikring på Rv13, delstrekninger på E134 og ny E39 fra Lyngdal til Ålgård (inkl. tilførselsveier). Gjennomføring av prosjektene vil gi bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og bidra til større bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Rogaland KrF vil:

– Prioritere trafikksikkerhet og bedre veistandard på de viktigste strekningene utenfor bompengeområdene i det kommende arbeidet med handlingsprogram for samferdsel.

– Ha høye forventninger på framdrift på riksveiprosjektene i fylket, herunder Rogfast, Rv13 Rødsliane, E134 Bakka-Solheim, E134 Røldalstunnelen og E39 Lyngdal-Ålgård.

Jobbe for gode tilførselsveier til nye E39 fra de omkringliggende kommunene.

– Bidra aktivt til videre planlegging av Saudatunnelen, samt vurdere ulike former for finansiering av prosjektet.