Saudabuane har vald ei roleg tilnærming til festlivet etter at smittevernrestriksjonane blei fjerna.
Saudabuane har vald ei roleg tilnærming til festlivet etter at smittevernrestriksjonane blei fjerna. FOTO: Frank Waal

Låg partyfaktor etter at restriksjonane blei fjerna