Eit samla verdssamfunn stiller seg bak Ukraina medan Russland held fram sin okkupasjonskrig. Markeringar og demonstrasjonar blir gjennomført på alle kontinent, som her i New York denne veka.
Eit samla verdssamfunn stiller seg bak Ukraina medan Russland held fram sin okkupasjonskrig. Markeringar og demonstrasjonar blir gjennomført på alle kontinent, som her i New York denne veka. FOTO: Katie Godowski

Politisk einigheit om Ukraina-flyktningar til Sauda