Sauda Røde Kors sin leiar Ingrid Schibevaag og nestleiar Terje Fatland oppfordrar saudabuen til å støtta Norges Røde Kors sin Nødhjelp til Ukraina-aksjon. Styret i Sauda Røde Kors har gitt 50 000 kroner til aksjonen.
Sauda Røde Kors sin leiar Ingrid Schibevaag og nestleiar Terje Fatland oppfordrar saudabuen til å støtta Norges Røde Kors sin Nødhjelp til Ukraina-aksjon. Styret i Sauda Røde Kors har gitt 50 000 kroner til aksjonen. FOTO: Ingvil Bakka

Ofrar sparepengar til Ukraina