Løgn og manipulering er bevisst maktmisbruk i dagens samfunn