Førsteklassingane ved Birkeland skule, hausten 1991: Framme frå venstre: Monica Tveit, Elin Roaldkvam, Nina Oxaal Havreberg, Lene Hardeland, Anita Viland og Ronnie Sæveland. Bak frå venstre står Andrea Brodahl, Tom Kjellsen, Jon Eirik Bokn, Ivan Svendsen, Jarle Eide, Reidar Birkeland, Fredrik Werdal, Vidar Nordli og Helge Svandal. Læraren bakerst til høgre er Reidun Dyre.
Førsteklassingane ved Birkeland skule, hausten 1991: Framme frå venstre: Monica Tveit, Elin Roaldkvam, Nina Oxaal Havreberg, Lene Hardeland, Anita Viland og Ronnie Sæveland. Bak frå venstre står Andrea Brodahl, Tom Kjellsen, Jon Eirik Bokn, Ivan Svendsen, Jarle Eide, Reidar Birkeland, Fredrik Werdal, Vidar Nordli og Helge Svandal. Læraren bakerst til høgre er Reidun Dyre. FOTO: Arkiv.

Børkjelendingar anno 1991