Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Lien Aasland er einige om å forlengje straumstøtta for hushald med eitt år, slik at ordninga gjeld ut mars 2023.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Lien Aasland er einige om å forlengje straumstøtta for hushald med eitt år, slik at ordninga gjeld ut mars 2023. FOTO: Lise Åserud / NTB / NPK

Straumstøtta blir forlengd med eitt år