Førsteklassingar ved Risvoll skule, hausten 1991. Framme frå venstre: Vidar Solheim, Bjørnar Pettersen, Thomas Larsen, Gro Iren Håheimsnes, Karina Birkeland og Marte Hjertenes. Andre rekke: Elin Bakka, Linda Flåte, Sigrid Arnfred Bojesen, Tom Erik Håheimsnes, Arve Ramsnes og Magnus Ilstad Svandal. Bakerst står frå venstre lærar Åshild Åbø Eeg, Brede Halsnes, Lisa Jakobsson, Ola Bjelland, Monika Saltvik og Odd Erik Flåtnes.
Førsteklassingar ved Risvoll skule, hausten 1991. Framme frå venstre: Vidar Solheim, Bjørnar Pettersen, Thomas Larsen, Gro Iren Håheimsnes, Karina Birkeland og Marte Hjertenes. Andre rekke: Elin Bakka, Linda Flåte, Sigrid Arnfred Bojesen, Tom Erik Håheimsnes, Arve Ramsnes og Magnus Ilstad Svandal. Bakerst står frå venstre lærar Åshild Åbø Eeg, Brede Halsnes, Lisa Jakobsson, Ola Bjelland, Monika Saltvik og Odd Erik Flåtnes. FOTO: Arkiv.

Her er førsteklassingane i Ytrabygdå – i 1991