Rogaland Ap skal til helga behandla eit forslag om å slutta seg til fylkeslaget i Vestland om å krevja ei tredobling av dei statlege løyvingane til rassikring lansg fylkesvegar. Her frå sikringsarbeid langs Fv 520 ved Hustveit sommaren 2019.
Rogaland Ap skal til helga behandla eit forslag om å slutta seg til fylkeslaget i Vestland om å krevja ei tredobling av dei statlege løyvingane til rassikring lansg fylkesvegar. Her frå sikringsarbeid langs Fv 520 ved Hustveit sommaren 2019. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Ap-politikarar vil ha eige parti med på eit rassikringsløft