Sauda Fjordhotell fekk 100 000 kroner i koronakompensasjon frå kompensasjonspakke seks. Nå blir kompensasjonspakke sju lyst ut.
Sauda Fjordhotell fekk 100 000 kroner i koronakompensasjon frå kompensasjonspakke seks. Nå blir kompensasjonspakke sju lyst ut. FOTO: Frank Waal.

Desse saudabedriftene fekk til saman 380 000 kroner i koronastøtte