Tilsette/styreleiar på «Forbruken» fotografert etter møtet: Frå venstre.: Aile Sahr Volden, Sigmund Søndenå, Gerd Eriksen, Solveig Grindheim (50 år på same arbeidsplass), Anna Teig, Aud Høiland, Inger Aartun og Gunnar Roalkvam.
Tilsette/styreleiar på «Forbruken» fotografert etter møtet: Frå venstre.: Aile Sahr Volden, Sigmund Søndenå, Gerd Eriksen, Solveig Grindheim (50 år på same arbeidsplass), Anna Teig, Aud Høiland, Inger Aartun og Gunnar Roalkvam. FOTO: Kåre Rød,

Samvirke, «Forbruken» og Coop i sogelaget