«Færre reisande med båten kan slå uheldig ut viss båtrutene skal behalda sin legitimitet», skriv Ryfylke i dagens leiar.
«Færre reisande med båten kan slå uheldig ut viss båtrutene skal behalda sin legitimitet», skriv Ryfylke i dagens leiar.

Båtruteforslag til å leva med