Trafikken aukar på Fv520, her ved målestasjonen på Ilstad.
Trafikken aukar på Fv520, her ved målestasjonen på Ilstad. FOTO: Knut Atle Seim

Trafikkvekst på Fv520 Sauda-Ropeid