Sjukepleiarane Malin Eikelid Listøl (til høgre) og Vibeke Lindanger Sørensen er djupt bekymra for konsekvensane dersom politikarane nå vedtar å fjerna sjukepleiar-ressursane i heimetenesta sin nattpatrulje.
Sjukepleiarane Malin Eikelid Listøl (til høgre) og Vibeke Lindanger Sørensen er djupt bekymra for konsekvensane dersom politikarane nå vedtar å fjerna sjukepleiar-ressursane i heimetenesta sin nattpatrulje. FOTO: Ingvil Bakka

Forslag om endra bemanning i nattpatruljen: – Uforsvarleg kuttforslag