Rådmann Rune Kloster Tvedt meiner Sauda har ressursar nok til å kunna busetta 36 flyktningar i år. Men det kan bli aktuelt å hyra inn eksterne ressursar dersom det kjem endå fleire.
Rådmann Rune Kloster Tvedt meiner Sauda har ressursar nok til å kunna busetta 36 flyktningar i år. Men det kan bli aktuelt å hyra inn eksterne ressursar dersom det kjem endå fleire. FOTO: Frank Waal

Positive til inntil 90 flyktningar