– Nei, Grassdal – faglig uenighet er ikke profesjonskamp!