Bustaden i Brekkevegen, nede til venstre på bildet, blei nyleg solgt for 730 000 kroner over prisantyding.
Bustaden i Brekkevegen, nede til venstre på bildet, blei nyleg solgt for 730 000 kroner over prisantyding. FOTO: Foto Erik AS

Einebustaden gjekk 730 000 kroner over prisantyding