Ifølgje rapporten kom 47 prosent av den samla negative påverknaden på sjøauren i alle klassifiserte vassdrag frå lakselus.
Ifølgje rapporten kom 47 prosent av den samla negative påverknaden på sjøauren i alle klassifiserte vassdrag frå lakselus. FOTO: NJFF

Krise for sjøauren