Mange distriktskommunar slit med å skaffe fastlegar, mellom anna fordi vaktbelastninga er stor.
Mange distriktskommunar slit med å skaffe fastlegar, mellom anna fordi vaktbelastninga er stor. FOTO: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Nytt tilskot til legevakt i distrikta