Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. FOTO: Illustrasjonsfoto/arkiv.

«Pimping» i grenseland, råkjøring og ruteknusing