Det er tre veker sidan leiar Linde Espeland presenterte Sauda ungdomsråd sin nye handlingsplan for politikarane. I planen frontar ungdommane sitt syn og sine meiningar i viktige aktuelle saker i saudasamfunnet. Fleire av politikarane fortel at dei hoppa i stolen og blei «positivt provosert» av planen.
Det er tre veker sidan leiar Linde Espeland presenterte Sauda ungdomsråd sin nye handlingsplan for politikarane. I planen frontar ungdommane sitt syn og sine meiningar i viktige aktuelle saker i saudasamfunnet. Fleire av politikarane fortel at dei hoppa i stolen og blei «positivt provosert» av planen. FOTO: Ingvil Bakka.

Sauda ungdomsråd sin handlingsplan:

Ungdommane i Sauda ristar i dei vaksne politikarane