Koronapandemien har ført med seg ein auke i henvendelsar til helsevesenet som er relatert til psykisk helse. No får kommunane ekstra midlar.
Koronapandemien har ført med seg ein auke i henvendelsar til helsevesenet som er relatert til psykisk helse. No får kommunane ekstra midlar. FOTO: Colourbox.

Ekstra midlar til psykisk helse