Straumforbruket i første kvartal 2022 var på det lågaste nivået for denne perioden nokosinne.
Straumforbruket i første kvartal 2022 var på det lågaste nivået for denne perioden nokosinne. FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Straumforbruket i årets første månader var på lågaste nivå nokosinne