Sal og eventuelt frådeling av gardstuna på to landbrukseigedomar i Svandal skaper hovudbry for kommunen. Her frå formannskapet si synfaring i november 2021.
Sal og eventuelt frådeling av gardstuna på to landbrukseigedomar i Svandal skaper hovudbry for kommunen. Her frå formannskapet si synfaring i november 2021. FOTO: Ingvil Bakka

– I beste fall kvalifisert gjettverk