Det er venta at det snart blir klart korleis fordelinga av ukrainske flyktningar blir i Norge. Sauda har signalisert at kommunen er opne for å busetta inntil 90 flyktningar i år.
Det er venta at det snart blir klart korleis fordelinga av ukrainske flyktningar blir i Norge. Sauda har signalisert at kommunen er opne for å busetta inntil 90 flyktningar i år. FOTO: Portal Norge.

Ennå uvisst om når det kjem fleire flyktningar til Sauda