Mange skal skaffe seg nytt pass før sommaren, og politiet oppfordrar dei som ikkje treng pass, til å vente med å få seg nytt.
Mange skal skaffe seg nytt pass før sommaren, og politiet oppfordrar dei som ikkje treng pass, til å vente med å få seg nytt. FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Politiet innfører passavgrensingar før juli