Sauda Ferie & Fritid AS, her ved Gerd Olaug Garstad og Ragnar Fosstveit, har tapt mykje pengar på at koronarestriksjonar har gjort det umuleg å arrangera Saudadagane dei to føregåande åra. Nå føreslår rådmannen å gi destinasjonsselskapet 150 000 kroner i kompensasjon.
Sauda Ferie & Fritid AS, her ved Gerd Olaug Garstad og Ragnar Fosstveit, har tapt mykje pengar på at koronarestriksjonar har gjort det umuleg å arrangera Saudadagane dei to føregåande åra. Nå føreslår rådmannen å gi destinasjonsselskapet 150 000 kroner i kompensasjon. FOTO: Frank Waal/arkiv.

Føreslår kompensasjon til skisenter og destinasjonsselskap