Statsforvaltaren gir grunneigar løyve til å dela dette gardstunet kloss i Svandalsvegen frå landbrukseigedomen sin.
Statsforvaltaren gir grunneigar løyve til å dela dette gardstunet kloss i Svandalsvegen frå landbrukseigedomen sin. FOTO: Knut Atle Seim

Statsforvaltaren gir løyve til frådeling av gamletunet