Fleire unge personar frå Sauda har erkjent deling av grovt overgrepsmateriale, hovudsakeleg gjennom bildedelingstenesta Snapchat.
Body shame, cyber bullying and bad behavior online concept. Internet troll sending mean comment to picture on an imaginary social media website with smartphone. FOTO: Colourbox

Spiderweb-leiaren til Ryfylke: – Det er ein svært krevande jobb