Aina Rystad Nilssen (39) skal fortsetta med arealplanleggingsarbeid for Sauda kommune, slik ho har gjort det siste året gjennom eit tidsavgrensa engasjement.
Aina Rystad Nilssen (39) skal fortsetta med arealplanleggingsarbeid for Sauda kommune, slik ho har gjort det siste året gjennom eit tidsavgrensa engasjement. FOTO: Privat

Aina (39) har fått fast jobb som arealplanleggar