Bustadområdet Saua Gard står først i den kommunale asfaltkøen.
Bustadområdet Saua Gard står først i den kommunale asfaltkøen. FOTO: Knut Atle Seim

Her kjem det ny asfalt i sommar