30 000 klossar og ein god porsjon tålemot må til for å skape ein slik modell av Lego. For Are Odland er sjølve bygginga det aller kjekkaste.
30 000 klossar og ein god porsjon tålemot må til for å skape ein slik modell av Lego. For Are Odland er sjølve bygginga det aller kjekkaste. FOTO: Andreas Isaksen

Are har brukt 200 timar på Lego-utstillinga:

Krafthistorie av 30 000 legoklossar