Ingvild Djuv (44) blir del av den kommunale leiargruppa når ho 18. august trer inn i rolla som kommunalsjef oppvekst og kultur.
Ingvild Djuv (44) blir del av den kommunale leiargruppa når ho 18. august trer inn i rolla som kommunalsjef oppvekst og kultur. FOTO: Privat

Ingvild (44) overtar jobben til Jakob Svandal