Formannskapet har møte i Storesalen i Folkets Hus i dag.
Formannskapet har møte i Storesalen i Folkets Hus i dag. FOTO: Ingvil Bakka.

Sjå kven formannskapet vil ha som nye meddommarar