Frå 15. juni er det kun elevane frå tolv år og oppover som lovleg kan nytte elektrisk sparkesykkel. Politikontakt Øyvind Dybing har tiltru til at føresette vil ta ansvar for at dei nye reglane blir følgt.
Frå 15. juni er det kun elevane frå tolv år og oppover som lovleg kan nytte elektrisk sparkesykkel. Politikontakt Øyvind Dybing har tiltru til at føresette vil ta ansvar for at dei nye reglane blir følgt. FOTO: Andreas Isaksen.

Nye reglar om el-sparkesyklar trår i kraft 15. juni:

– No må føresette våge å vere tydelege