Politiet tilrår låsing av bodar og garasjar, etter at det er meldt om fleire tjuveri dei siste dagane. Rustå er blant områda der tjuvar har vore på ferde.
Politiet tilrår låsing av bodar og garasjar, etter at det er meldt om fleire tjuveri dei siste dagane. Rustå er blant områda der tjuvar har vore på ferde. FOTO: Andreas Isaksen.

Fleire tjuveri i Sauda: – Ein bør låse garasjen no