FOTO: Illustrasjonsfoto: Andreas Isaksen.

Har gjennomført nettvett-besøk i barneskulane