Vidar Jensen (frå venstre), Elfinn Birkeland og Lars Reidar Fosstveit sendte inn reguleringsplanen til politisk behandling i oktober 2020. Dei håpa på byggestart i Nordstøldalen våren 2021.
Vidar Jensen (frå venstre), Elfinn Birkeland og Lars Reidar Fosstveit sendte inn reguleringsplanen til politisk behandling i oktober 2020. Dei håpa på byggestart i Nordstøldalen våren 2021. FOTO: Frank Waal/arkiv.

Hyttefelta i Nordstøldalen ikkje i mål