Etter fleire år med tynt bellegg går hotella mot ein sommar med fulle hus. Problemet er at mange har for få tilsette. Mellom anna er det mangel på kokkar.
Etter fleire år med tynt bellegg går hotella mot ein sommar med fulle hus. Problemet er at mange har for få tilsette. Mellom anna er det mangel på kokkar. FOTO: Berit Roald / NTB / NPK

NPK: Mange hotell manglar arbeidskraft