«Litla-rådhuset» treng også ei oppgradering, der det ligg like ved det store rådhusbygget i Sauda, som nå går gjennom ei storstilt renovering.
«Litla-rådhuset» treng også ei oppgradering, der det ligg like ved det store rådhusbygget i Sauda, som nå går gjennom ei storstilt renovering. FOTO: Ingvil Bakka.

Også «Litla-rådhuset» skal pussast opp