Sauda Pensjonistforening og leiar Thormod Gilje skal feira laget sine første 50 år i år.
Sauda Pensjonistforening og leiar Thormod Gilje skal feira laget sine første 50 år i år. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Pensjonistforeininga jubilerer med tur, bok og fest