New Kaupang og lokalt næringsliv ber om støtte til å kartlegga mulegheitene som ligg i å nytta restprodukt frå eksisterande verksemder. Illustrasjonsfoto/arkiv.
New Kaupang og lokalt næringsliv ber om støtte til å kartlegga mulegheitene som ligg i å nytta restprodukt frå eksisterande verksemder. Illustrasjonsfoto/arkiv. FOTO: Arvid Horpestad

Vil sjå nærare på sirkulærøkonomi