Den nye gang- og sykkelvegen vil føre til at fylkesvegen gjennom Fløgstadvika blir flytta litt nærare fjorden, for å gi plass til gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen vil gå vidare mellom fylkesvegen og rekkehusa ved båthamna.
Den nye gang- og sykkelvegen vil føre til at fylkesvegen gjennom Fløgstadvika blir flytta litt nærare fjorden, for å gi plass til gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen vil gå vidare mellom fylkesvegen og rekkehusa ved båthamna. FOTO: Frank Waal.

Nå blir det gangveg og nytt Grønsdal-kryss