Breiare og tydelegare fortau, tydelegare fotgjengarfelt og tydeleg merking i vegbanen om at bilistar skal legge seg bak syklisten og ikkje presse seg forbi, er nokre av tiltaka som er planlagt i Brugata.
Breiare og tydelegare fortau, tydelegare fotgjengarfelt og tydeleg merking i vegbanen om at bilistar skal legge seg bak syklisten og ikkje presse seg forbi, er nokre av tiltaka som er planlagt i Brugata. FOTO: Grafikk_ Rogaland fylkeskommune.

Slik blir miljøgata gjennom sentrum