Leif Moe (89) her flankert av Ingrid Schibevaag og Terje Fatland, høvesvis leiar og nestleiar i Sauda Røde Kors.
Leif Moe (89) her flankert av Ingrid Schibevaag og Terje Fatland, høvesvis leiar og nestleiar i Sauda Røde Kors. FOTO: Ingvil Bakka.

«Eg tar alt, eg. Det må vel vera nok med ein million?»